PayMe派利市每次求籤最多獲88元- 20230119 – 經濟 – 明報新聞網

【明報專訊】今日年廿八,小琴都好期待過年𢭃利市。百萬計市民都有download嘅匯豐電子錢包PayMe宣布推出「全民PayMe大派利市」活動,由年三十,即係1月21日起至2月18日,用戶透過手機掃描廣告牌上嘅QR碼,就會登入活動網頁玩AR遊戲求籤一次。有機會得到限量版NFT或者最多88元嘅開運利市,而利市係折扣優惠券,有效期去到3月31日。

Views: 2... 宣布推出「全民PayMe大派利市」活動,由年三十,即係1月21日起至2月18日,用戶透過手機掃描廣告牌上嘅QR碼,就會登入活動網頁玩AR遊戲求籤一次。

最新電競新聞