ASUS RT-AX3000 V2 電競無線分享器/ AX3000 WiFi 6/雙天線/AiMesh – 欣亞

Views: 1ASUS RT-AX3000 V2 電競無線分享器/ AX3000 WiFi 6/雙天線/AiMesh ▫次世代Wi-Fi 6 標準-支援最新Wi-Fi 標準802.11AX (Wi-Fi 6) 和160MHz 頻寬, ...

最新電競新聞